Categories

Informations

Manufacturers

We offer low cost delivery of purchased products checked by mostly UPS courier company.

Price list in our wholesale:

Delivery by courier DHL

28 € - 43 € (depending on order weight and country)

Zone 1 max 30 kg - 28 € without TAX - Austria, Belgium, Denmark, Netherlands, Germany, Great Britain, Czech Republic, Luxembourg, Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovakia

Zone 2 max 30 kg - 43 € without TAX - Finland, Spain, Ireland, Sweden, Italy, Bulgaria, Greece, Portugal, Romania, Slovenia

All packages are packed with due diligence and secure products for transportation - this guarantees that you will receive the ordered products in the factory, intact.


Check out MAXEXPRES accessories

Wszelkie znaki towarowe znajdujące się na niniejszej stronie użyte zostały jedynie w celach informacyjnych. Oświadczamy, że nie mam żadnych szczególnych związków gospodarczych z właścicielami praw do tych znaków towarowych. Zaznacza również, że nie jest ich oficjalnym dystrybutorem.